BİLGİ / BELGE

* Gösterge Tablosu | İndir
* Munzur Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyeleri | İndir
* Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından İstenen Belgeler | İndir
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi | İndir
* 2019 Hizmet İçi Eğitim Planı | İndir
* Hizmet Envanteri | İndir
* 12 Haziran 2019 tarihinde Sözlü Sınava girecek Adayların Listesi | İndir
* 13 Haziran 2019 Tarihinde Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi | İndir
* Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri | İndir