FORMLAR

* Aday Memurların Staj Değerlendirme Formu | İndir
* Aile Durumu Bildirimi | İndir
* Akademik Görev Belgesi | İndir
* Akademik Etkinlik Formu | İndir
* EK-1-SORUŞTURMACI TAYİNİ-1 | İndir
* EK-2-KATİP-GÖREVLENDİRME-VE-YEMİN-TUTANAĞI | İndir
* EK-3-MÜŞTEKİ-İFADEYE-DAVET-YAZISI | İndir
* EK-4-MÜŞTEKİ-İFADE-TUTANAĞI | İndir
* EK-5-TANIK-İFADE-DAVETİ | İndir
* EK-6-TANIK-İFADE-TUTANAĞI | İndir
* EK-7-BİLİRKİŞİ-GÖREVLENDİRME-YAZISI | İndir
* EK-9-BİLİRKİŞİ-İFADE-TUTANAĞI | İndir
* EK-10-SANIK-DAVETİYESİ-1 | İndir
* EK-11-SANIK-SAVUNMA-TUTANAĞI | İndir
* EK-12-ÖZLÜK-ARAŞTIRMA-YAZISI | İndir
* EK-13-EK-SÜRE-TALEP-YAZISI | İndir
* EK-14-SORUŞTURMA-RAPORU-1 | İndir
* EK-15-DİZİ-PUSULASI-1 | İndir
* EK-16-SORUŞTURMA-BİTİMİ-ÜST-YAZISI-1 | İndir
* EK-17-SANIK-SAVUNMA-DAVET-YAZISI | İndir
* EK-18-SORUŞTURMA-SONUCU-TEBLİĞ-YAZISI | İndir
* EK-19-DOSYANIN-REKTÖRLÜĞE-GÖNDERİLMESİ | İndir
* Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu | İndir
* İş Talep Formu | İndir
* Kefalet Senedi | İndir
* Mal Bildirim Beyannamesi | İndir
* Nakil Talep Formu | İndir
* Tebliğ Tebellüğ Belgesi | İndir
* Yemin Belgesi | İndir
* Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu | İndir
* Doçentlik Jüri Üyeliği Ücret Formu | İndir
* Atama Başvuru Dilekçesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi | İndir
* Öğretim Üyesi (Atama)-Başvuru Dilekçesi Örneği | İndir
* İlana Başvuru Dilekçesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi | İndir
* Personel Kimlik Talep-Formu | İndir
* İlişki Kesme Formu | İndir