Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarının Atamaları Kanunu İle Üniversitemize Ataması Yapılan Adaylardan İstenen Belgeler

    

1. Diploma (Aslı veya Noter Onaylı)

2. 4 Adet Fotoğraf

3. Kimlik Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

5. İkametgâh Belgesi

6. Nüfus Kayıt Örneği

7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için - Askerlik Şubelerinden Alınacak)

8. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya Çalışmış olanlar için)

9. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden Alınacak)

10. Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge (varsa)

11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

NOT: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınarak, istenilen evraklar ile birlikte 11.07.2019 – 26.07.2019 tarihleri arasında (belirtilen tarihler de dahil olmak üzere 15 gün) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.