CUMHURİYETİN 100.YILINDA MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 1. AR-GE PROJE PAZARI


Başvuru Tarihi: 27.10.2023-27.11.2023

Etkinlik Tarihi: 04.12.2023


HEDEF KİTLE

• Akademisyenler

• Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

• Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

• Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

• Girişimciler

• Öğrenciler

• Katılım herkese açıktır.


KATILIM ESASLARI

• Katılım herkese açıktır ve katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

• Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.

• Posterler 70*100 cm boyutlarında hazırlanacaktır.

• Katılımcıların posterleri ücretsiz basılacaktır.

• Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce kabul görmüş projeler proje pazarına katılamazlar.

• Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.

• Proje sahiplerinden en az birinin değerlendirme sırasında poster başında hazır bulunması gerekmektedir.

• Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

• Munzur Üniversitesi Proje Pazarı etkinliğinde yer alan, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibinde olacaktır.

• Başvurular Proje Öneri Formu doldurulduktan sonra “pdf” hali tto@munzur.edu.tr mail adresine gönderilecektir.


Proje Özetinde;

• Amacı,

• Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,

• Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,

• Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.

• Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.


Temel Kavramlar:

Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?