Çeşitli Platformlardaki Ders Materyalleri, Ücretsiz YAT (Yönetim Becerileri, Alan Bilgisi ve Teknolojik Yetkinlik) Programı EğitimleriYÖK Dersleri PlatformuAnadolu Üniversitesi Dijital Ders PlatformuTÜBA Açık Ders Malzemeleri PortalıMilli Eğitim Bakanlığı MEGEP Bireysel Öğrenme MateryalleriSanal Ticaret AkademisiAnkara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri