ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Murat KORUNUR  Enstitü Müdürü

 Dr. Öğr. Üyesi  Çağlar Mert AYDIN  Müdür Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi  Salih BAŞKUTLU  Müdür Yardımcısı

 Doç. Dr.  Ertuğrul ÇELİK  Üye

 Doç. Dr.  Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Arif KALA  Üye