BİLGİ / BELGE

* Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | İndir
* Munzur Üniversitesi Bilimsel Dergiler Yönergesi | İndir
* Munzur Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi | İndir
* Doktora Programlarinda Islem Akis Surecleri | İndir
* Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği | İndir
* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu | İndir
* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Çevrimiçi (Online) Sunum İşlemleri Akış Süreçleri | İndir
* Tezli Yuksek Lisans Programlarinda Islem Akis Surecleri | İndir
* Biyoteknoloji A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Çevre Mühendisliği A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* İşletme A.B.D. Genel İşletme Tezli YL Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* İşletme A.B.D. Yönetim ve Organizasyon Tezli YL Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* İnşaat Mühendisliği A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Siy. Bil. ve Kamu Yönet. A.B.D. Tezli YL Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Siy. Bil. ve Kamu Yönet. A.B.D. Tezsiz YL Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Sosyoloji A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Kültür ve Sanat Yönetimi A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Mühendislik Yönetimi A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Str. Hammaddeler ve İl. Tekn. Uyg. A.B.D. YL Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Str. Hammaddeler ve İl. Tekn. Uyg. A.B.D. DR Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Tarih A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* İSG A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Genel Sinav (Final) Programi (2021-2022 Bahar) | İndir
* Af Listesi | İndir
* Af Listesi Son | İndir
* Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları | İndir
* Sıkca Sorulan Sorular | İndir
* FORM-01a- Ek Kontenjan Talep Formu | İndir
* Lisansüstü Programlara Çevrimiçi (Online) Başvuru İşlem Akış Süreçleri | İndir