YAZIM KURALLARI

* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seminer ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu | İndir
* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu | İndir
* Lisansüstü Tezlerin Benzeşim Oranı Tespit Kılavuzu | İndir