HAZIR FORMLAR

* DİLEKÇE-03-Yüksek Lisans Ciltsiz-Ciltli Tez Teslim Dilekçesi Örneği | İndir
* DİLEKÇE-04-Doktora Ciltsiz-Ciltli Tez Teslim Dilekçesi Örneği | İndir
* DİLEKÇE-06-Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi | İndir
* DİLEKÇE-07-Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi | İndir
* DİLEKÇE-08-Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi | İndir
* DİLEKÇE-10-Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi | İndir
* FORM-01-Kontenjan Talep Formu | İndir
* FORM-02-Danışman Öneri Formu | İndir
* FORM-03-Yüksek Lisans Seminer Sınavı Tutanağı | İndir
* FORM-05-Tez Konusu Öneri Formu | İndir
* FORM-10-Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Jüri Ortak Toplantı Tutanağı | İndir
* FORM-11-Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Tez Savunma Sınavı Tutanağı | İndir
* FORM-12-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Taahhüt Formu | İndir
* FORM-14-Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı | İndir
* FORM-15-Doktora Seminer Sınavı Tutanağı | İndir
* FORM-16-Yeterlik Komitesi Öneri Formu | İndir
* FORM-17-Yeterlik Sınavı Tutanağı | İndir
* FORM-18-Tez İzleme Komitesi Öneri Formu | İndir
* FORM-20-Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı | İndir
* FORM-21-Tez İzleme Komitesi Tutanağı | İndir
* FORM-22-Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu | İndir
* FORM-23-Doktora Tez Teslim Formu | İndir
* FORM-24-Doktora Jüri Üyelerine Ciltsiz Tez Teslim Taahhüt Formu | İndir
* FORM-25-Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu | İndir
* FORM-26-Doktora Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Ortak Toplantı Tutanağı | İndir
* FORM-27-Doktora Tez Savunma Sınav Jüri Değerlendirme Raporu | İndir
* FORM-28-Doktora Tez Değerlendirme ve Tez Savunma Sınavı Tutanağı | İndir
* FORM-29-Doktora Jüri Üyelerine CiltliTez Teslim Taahhüt Formu | İndir
* FORM-30-Doktora Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı | İndir
* FORM-31-Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Formu | İndir
* FORM-33-Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu | İndir
* FORM-34-Danışman Değişikliği Öneri Formu | İndir
* FORM-35-İkinci Danışman Öneri Formu | İndir
* FORM-37-Ders Öneri Formu | İndir
* FORM-38-Açılması Önerilen Lisansüstü Ders Listesi Formu | İndir
* FORM-39-Ders Telafi Formu | İndir
* FORM-40-Ders Tanıtım Formu(TR) | İndir
* FORM-41-Ders TanıtımFormu(EN) | İndir
* FORM-43-Haftalık Ders Programı Formu | İndir
* FORM-45-Lisansüstü Ders İntibak Formu | İndir
* FORM-48-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu | İndir
* FORM-49-Başvuru ve Özgeçmiş Formu | İndir
* FORM-51-Sınav Ücreti Bildirim Formu | İndir
* FORM-13-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu | İndir
* FORM-09-Yüksek Lisans Jüri Değerlendirme Raporu | İndir
* FORM-06-Yüksek Lisans Tez Projesi Öneri Formu | İndir
* FORM-19-Doktora Tez Projesi Öneri Formu | İndir
* FORM-08-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Ciltsiz Tez Teslim Taahüt Formu | İndir
* Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Uygulamaları Verilebilecek Ders Tablosu | İndir
* ONLINE FORM-01- Dönem Projesi Sınavı Kabul ve Beyan Dilekçesi (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-03- Seminer Sınavı Kabul ve Beyan Dilekçesi (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-05- Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Raporu (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-06- Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Kabul ve Beyan Dilekçesi (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-09- Tez Savunma Sınavı Tez Danışmanı Öğretim Üyesi Kabul ve Beyan Dilekçesi (Çevrimiçi-Online) | İndir
* FORM-54- Yatay Geçiş Kontenjan Talep Formu | İndir
* FORM-01a- Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjan Talep Formu | İndir
* DİLEKÇE-05-Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi | İndir
* FORM-32- İlişik Kesme Formu | İndir
* DİLEKÇE-12a- Hatalı Başvuru Bildirim Dilekçesi | İndir
* ONLINE FORM-04- Seminer Sınavı Tutanağı (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-07- Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Çevrimiçi-Online) | İndir
* ONLINE FORM-08- Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Ortak Toplantı Tutanağı (Çevrimiçi-Online) | İndir
* FORM-55- Lisansüstü Not Bildirim Tutanağı | İndir
* DİLEKÇE-06a-Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi | İndir
* FORM-42- Lisansüstü Sınav (Vize - Final) Programı Formu | İndir
* FORM-56- Lisansüstü Program Kayıt Kabul Formu | İndir
* DİLEKÇE-11a- Yatay Geçiş Başvuru İptal Dilekçesi | İndir
* FORM-57- Öğrenci Danışman Öneri ve Ders Kayıt Formu | İndir
* DİLEKÇE-02-Seminer Çalışması Teslim Dilekçesi Örneği | İndir
* DİLEKÇE-12b- Lisansüstü Program Başvuru Sonucu İtiraz Dilekçesi | İndir
* FORM-53- Ek Süre Talep Formu (YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35-(8) Madde Kp.) | İndir
* ONLINE FORM 10- Dönem Projesi Sunumu - Seminer Sınavı Jürisi Ortak Toplantı Tutanağı (Çevrimiçi-Online) | İndir
* FORM-07-Tez Savunma Jürisi Öneri Formu | İndir
* FORM-04-Kontrol Edilecek Hususlar (Seminer, Tez, Dönem Projesi) | İndir
* DİLEKÇE-11- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi | İndir
* ONLINE FORM-02- Dönem Projesi Sınavı Tutanağı (Çevrimiçi-Online) | İndir
* FORM-36-Dönem Projesi Sınavı Tutanağı | İndir
* DİLEKÇE-13-Başvuru Dilekçesi (7417 Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesi Kapsamında) | İndir
* FORM-57-7417 Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesi Kapsamında Öğrenci Başvuru Formu | İndir
* FORM-50-Özel Öğrenci Kayıt Formu | İndir
* DİLEKÇE-14- Harç İadesi Dilekçe Örneği | İndir
* FORM-01b- Kontenjan Talep Formu | İndir
* FORM-44-Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Ders Formu | İndir
* DİLEKÇE-06b- Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi | İndir
* DİLEKÇE-14b- Harç İadesi Dilekçe Örneği | İndir
* DİLEKÇE-14c- Harç İadesi Dilekçe Örneği | İndir
* FORM-46-Lisansüstü Diploma Talep Formu | İndir
* FORM-52- Dönem Projesi Sunumu - Seminer Sınavı Jürisi Ortak Toplantı Tutanağı | İndir
* DİLEKÇE-01-Kesin Kayıt Dilekçesi Örneği | İndir
* FORM-58- Yedek Öğrenci Adayı Başvuru Formu | İndir
* DİLEKÇE-15- Katkı Payı-Öğrenim Ücreti İadesi Dilekçe Örneği | İndir