Vizyon

Küresel ve yerel dinamikler arasında bağ kurabilen, yerel potansiyellerin aktive edilmesine öncülük eden, bölgesel kalkınmaya bilimsel bakışla rehberlik edebilen bir fakülte olmak ve demokratik, şeffaf, liyakata dayalı, yenilikçi ve girişimci bir bakış açısıyla nitelikli öğrenciler yetiştiren, uluslararası düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim veren kurum haline gelmek vizyonumuzun ana aksıdır.

Misyon

Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin misyonu; evrensel nitelikte çağın gereklerine uygun bilgi üretmek, yerel ölçekteki toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara göre bu bilgiyi kullanmaktır. Ayrıca gelecek kuşakları yetiştirirken; bilimsel düşünebilen, analitik kafa yapısına sahip, yaratıcı, katılımcı, etik, estetik, paylaşımcı ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek amacıyla uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim vermektir.