İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ HAKKINDA

HAKKIMIZDA

 

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14.11.1995 tarih ve 95/7515 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fırat Üniversitesine bağlı kurulmuş, 26.11.2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 2880 Sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren Munzur Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültemizin eğitim ve öğretim ve araştırma hedefi, ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik olarak bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda  Fakültemiz bünyesinde;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

Sağlık Yönetimi,

Finans ve Bankacılık,

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümleri bulunmaktadır.

 

Vizyon

Küresel ve yerel dinamikler arasında bağ kurabilen, yerel potansiyellerin aktive edilmesine öncülük eden, bölgesel kalkınmaya bilimsel bakışla rehberlik edebilen bir fakülte olmak ve demokratik, şeffaf, liyakata dayalı, yenilikçi ve girişimci bir bakış açısıyla nitelikli öğrenciler yetiştiren, uluslararası düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim veren kurum haline gelmek vizyonumuzun ana aksıdır.

 

Misyon

Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin misyonu; evrensel nitelikte çağın gereklerine uygun bilgi üretmek, yerel ölçekteki toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara göre bu bilgiyi kullanmaktır. Ayrıca gelecek kuşakları yetiştirirken; bilimsel düşünebilen, analitik kafa yapısına sahip, yaratıcı, katılımcı, etik, estetik, paylaşımcı ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek amacıyla uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim vermektir.