BİLGİ / BELGE

* Sınav İtiraz Listesinin Öğretim Üyelerine Bildirim Formu | İndir
* Önlisans Diploması Talep Dilekçesi | İndir
* Öğretim Üyeleri Not Çizelgesi | İndir
* Mazeret Sınavlarının Öğretim Üyelerine Bildirim Formu | İndir
* Kayıt Yapmayan Öğrencilerin Kayıt Yapma Dilekçesi | İndir
* Kayıt Dondurma Dilekçesi | İndir
* İlişik Kesme Dilekçesi | İndir
* Geçici Mezuniyet ve Diploma Talep Dilekçeleri | İndir
* Dikey Geçiş İntibak Dersleri İsteme Dilekçesi | İndir
* Dersten Çekilme Dilekçesi | İndir
* Ders Notuna İtiraz Dilekçesi | İndir
* Ders Muafiyet Dilekçesi | İndir
* Vize / Bütünleme Mazeret Dilekçesi | İndir
* Aile Yardım Bildirimi | İndir
* İzin İstek Formu | İndir
* Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev İstek Formu | İndir
* Hasta Muayene İsteği | İndir
* Öğretim Elamanları İçin Referans Mektubu Formu | İndir
* Mezuniyet Sınavına Girme Dilekçesi | İndir
* Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Değerlendirme Tutanağı Teslim Formu | İndir