07 Mayıs 2019

FAKÜLTEMİZ AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU DEKAN VEKİLİMİZ PROF. DR. HİKMET ESEN BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK DEKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEM SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Fakültemiz Akademik Birim Komisyonu Üniversitemizin kurumsal dış değerlendirme süre ...
Detay ...


07 Mayıs 2019

AR-GE Proje Pazarı'nda Birincilik Ödülü Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KISMET'e Verildi

Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ...
Detay ...