MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAKKINDA

Üniversitemizin ilk ve en büyük fakültelerinden olan Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında faaliyetine başlamıştır ve 12 bölümü ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Mühendislik Fakültemizin temel hedefi, kültürel değerleri özümsemiş, toplumsal sorumluluk ve çevre koruma bilincine sahip, karşılaştıkları sorunları bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek yaratıcı çözümler üreten mühendisler yetiştirmektir. Fakülte olarak mühendislikte, tasarım çalışmalarının yanı sıra çeşitli kuramsal ve uygulama derslerinde öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, projeler yoluyla sahip oldukları becerileri bilgisayar ortamında gösterebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Fakülte felsefemizin gereği olarak, bölümlerimiz ve ders programlarımız, disiplinler arası işbirliğini teşvik etmek, uygulama değeri olan, verimli ve katma değer yaratacak yayın ve projeler üretmek üzere organize edilmiş ve edilmeye devam etmektedir.  Mühendislerin yarattığı teknolojiler sayesinde insanların yaşam kalitesi ve düzeyi artar. Bu yüzden mühendislik geçmişte ve bugün olduğu gibi, gelecekte de en gözde ve saygın mesleklerden biri olmaya devam edecektir. Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim görmeye karar veren değerli öğrencilerimizin de “geleceğin mezunları” olarak sahip oldukları/olacakları bu niteliklerle ülkemizin teknolojisine, barış ve huzuruna katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.


Fakültemizin Misyonu:

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak, mesleki açıdan yetkin, ahlâkî değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.


Fakültemizin Vizyonu:

Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.