BİLGİ / BELGE

* 000 - Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri | İndir
* 006 - Aile Durum Bildirimi Formu | İndir
* 007 - Kısa Süreli Görevlendirmeler Formu | İndir
* 008 - 39. Madde Kapsamında Görevlendirme İş Akış Şeması | İndir
* 009 - Ders Telafisi Formu | İndir
* 010 - Mal Bildirim Beyannamesi Formu | İndir
* 011 - Tebliğ Tebellüğ Formu | İndir
* 012 - Tek Ders (Mezuniyet) Sınavı Not Bildirim Formu | İndir
* 013 - Disiplin Soruşturması Formlar Dizini | İndir
* 001 - ÜBYSde İzin Talep Formu Oluşturma Aşamaları (2023) | İndir
* 002 - Ek Ders Ücret Formu-1 Birim (2023) | İndir
* 003 - Ek Ders Ücret Formu-2 Birim (2023) | İndir
* 004 - Final Sınavı Ücret Formu (2023) | İndir
* 005 - İlişik Kesme Formu (2023) | İndir