SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAKKINDA

MİSYON

Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; gerek yarışma ve performansa dönük olarak, gerekse sağlıklı bir yaşam elde etmek, eğlenmek ve toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklı nesillerin yetiştirilmesini sağlamak; spor bilimleri alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör, uzman ve lider bireyler yetiştirmeye çalışmaktır.

 VİZYON

Fakültemizin vizyonu, eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; spor bilimleri alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen ve cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün de işaret ettiği; “Ben Sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği nesilleri yetiştirmeye çalışan, uluslararası niteliklere sahip saygın bir fakülte olmaktır.