Misyon-Vizyon Kulüpler Uluslararası Öğrenci Bölüm Koordinatörleri Mevlana Öğrenci Bölüm Koordinatörleri Akreditasyon Sorumlu Bilgileri Erasmus Öğrenci Bölüm Koordinatörleri Koordinatörler Akademik Birim Kalite Komisyonu

İş Akış Şemaları

* Akademik Personel Alımı İş Akış Şeması | İndir
* Akademik Personelin Görevlendirilmesi İş akış Şeması | İndir
* Anabilim Dalı Başkanı Ataması İş Akış Şeması | İndir
* Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Bakım-Onarım Hizmetleri Süreci İş Akış Şemas | İndir
* Bölüm Başkanı Ataması İş Akış Şeması | İndir
* Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması | İndir
* Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Şeması | İndir
* Devir Yoluyla Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Devir Yoluyla Giriş İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Ek Ders İş Akış Şeması | İndir
* Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması | İndir
* Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması | İndir
* Gelen Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların İş Akış şeması | İndir
* Görevden Ayrılma Nakil İş Akış Şeması | İndir
* Haftalık Ders Programlarının Dağılımı ve Duyurulması İş Akış Şeması | İndir
* Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* İçme ve Kullanma Suyu İş Akış Şeması | İndir
* Isınma İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Kayıp Diploma İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Kefalet Sandığı Kesintileri Süreci İş Akış Şeması | İndir
* Kişi Borçları Süreci İş Akış Şeması | İndir
* Mezuniyet İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması | İndir
* Muayene Kabul İşlemler İş Akış Şeması | İndir
* Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması | İndir
* Öğrenci Toplulukları Kurulması İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması | İndir
* Sınavlara İtiraz İş akış Şeması | İndir
* Mazaret Sınavı İş Akış Şeması | İndir
* Öğrenci Danışman İşlemleri İş Akış Şeması | İndir