MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Durali DANABAŞ  Başkan

 Doç. Dr.  Uğur ÇAKILCIOĞLU  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  Pınar ERECEVİT  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  Osman GÜLER  Üye

 Dr.Öğr.Üyesi  Bülent GÜNER  Üye

 Öğr. Gör.  Muhammed Fatih CEVHER  Üye