MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Durali DANABAŞ  Başkan

 Doç. Dr.  Uğur ÇAKILCIOĞLU  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  Pınar ERECEVİT  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  Osman GÜLER  Üye

 Dr.Öğr.Üyesi  Bülent GÜNER  Üye