İŞ AKIŞ ŞEMALARI

* 01- Öğrenci Belgesi, Transkript Talepleri İş Akışı | İndir
* 02- Kayıt Dondurma İş Akışı | İndir
* 03- Öğrenci Burs İşlemleri İş Akışı | İndir
* 04- Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri İş Akışı | İndir
* 05- Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İşlemleri İş Akışı | İndir
* 06- Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akışı | İndir
* 07- Ders Prog. ve Sınav Prog. Hazırlanması İşlemleri İş Akışı | İndir
* 08- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akışı | İndir
* 09- Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı | İndir
* 10- Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akışı | İndir
* 11- Muafiyet İşlemleri İş Akışı | İndir
* 12- Yatay Geçiş Kontejanlarının Belirlenmesi İşlemleri İş Akışı | İndir
* 13- Yeni Bölüm Açılması İşlemleri İş Akışı | İndir
* 14- Ek Ders Ödemeleri İşlemleri İş Akışı | İndir
* 15- Sınav Ücreti Ödemeleri İşlemleri İş Akışı | İndir
* 16- Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İşlemleri İş Akışı | İndir
* 17- Zorunlu, İsteğe Bağlı Staj, SGK İşlemleri İş Akışı | İndir
* 18- Yıllık İzin İşlemleri (Yurt İçi) İş Akışı | İndir
* 19- Yıllık İzin İşlemleri (Yurt Dışı) İş Akışı | İndir
* 20- 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akışı | İndir
* 21- Dr. Öğr. Üyesi Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı | İndir
* 22- Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı | İndir
* 23- Öğr. Gör. Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı | İndir
* 24- Akademik Personel İntibak İşlemleri İş Akışı | İndir
* 25- Akademik Personel Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı | İndir
* 26- İdari Personel Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı | İndir
* 27- Mal Bildirimi İşlemleri İş Akışı | İndir
* 28- Kurul Toplantıları İşlemleri İş Akışı | İndir
* 29- Gelen Evrakların İşlemleri İş Akışı | İndir
* 30- Doğrudan Temin ile Satın Alma Giriş Çıkış İşlemleri İş Akışı | İndir
* 31- Satın Alma Mal ve Malzeme Giriş Çıkış İşlemleri İş Akışı | İndir
* 32- Hurdaya Ayırma İşlemleri İşlemleri İş Akışı | İndir
* 33- Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akışı | İndir
* 34- Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı | İndir