BİLGİ / BELGE

* Kütüphane Yönetmeliği | İndir
* 2017 YILI FAALİYET RAPORU | İndir
* HİZMET STANDARTLARI TABLOSU | İndir