HAKKIMIZDA

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız;

1 Daire Başkanı

1 Şube Müdürü

1 Şef

1 Bilgisayar İşletmeni

1 Kütüphaneci

1 Sekreter

ve 1 Memur olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermektedir.


Daire Başkanlığımızın Görevleri:

-Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı

hazırlayıp Rektörlüğe sunmak ve uygulamak

-Daire Başkanlığı Şube Müdürlükleri ile Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi ve birim kütüphaneleri için yeterli kadroyu

oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, atanacak veya görevlendirilecek personelin özellikleri ile ilgili Rektörlüğe görüş bildirmek

-Bağlı Şube Müdürlükleri ile Merkez ve Birim Kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak ve bu amaçla

mesleki kurslar açmak , eğitim programları düzenlemek

-Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak

-Bilgi kaynaklarındaki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin üniversite merkez ve birim kütüphanelerinde uygulanabilirliğini

araştırmak ve sağlamak

-Üniversite Merkez Kütüphanesi ve diğer birim kütüphaneleri aracılığı ile yapılan istekleri göz önüne alarak her yıl yurt içinden ve

yurt dışından sağlanacak kitap, elektronik yayın, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını

hazırlayıp Rektörlüğe sunmak

-Personelin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapmak

-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı hizmetleri hakkında yıl sonu itibariyle ertesi yılın ocak ayı içerisinde ayrıntılı

bir faaliyet raporu düzenlemek ve Rektörlük Makamına sunmak

-Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar yapmak

-Rektörlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.


Tarihçe:

22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla Tunceli Üniversitesi kurulmuş olup 2016 yılında Meclis Genel Kurulunda kabul

edilen kanun teklifi ile üniversitemizin adı Munzur Üniversitesi olarak değişmiştir.

2008 yılında Üniversitemizin kurulmasıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı olarak

Üniversite Merkez Kütüphanesi kurulmuş,Merkez Kütüphanesi Tunceli Meslek Yüksekokulu binasında öğrencilerimize

ve tüm araştırmacılara hizmet vermeye başlamıştır.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Üniversitemiz kampüsünün 1.etabının tamamlanması ile üniversitemiz Aktuluk Kampüsü'ne

taşınmış,Daire Başkanlığımız ve Merkez Kütüphanemiz kampüsümüzde hizmet vermeye başlamıştır.

2016 yılında Merkez Kütüphamemize bağlı olarak okuma ve süreli yayınlar salonu oluşturulmuş Süreli Yayınlar Salonu'na

merhum ögrencimiz Erkan Sarice'nin adı verilmiştir.

Munzur Üniversitesi 6 Fakülte, 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Sağlık Yüksekokuluve 2 Enstitüsü ile eğitime devam etmektedir.


Misyonumuz:

Üniversitemizde verilen eğitim ayrılmaz bir parçası olarak bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip

kullanıcıların bilgi gereksinimini karşılamaktır.


Vizyonumuz:

Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir bilgi merkezi hizmeti vermektir.


Amaçlarımız:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, üniversitede verilen eğitim, öğretim ve araştırmalar için gereken

bilgi, belge gereksinimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına hazır bulundurarak, bilgi

gereksinimini karşılamak amaçları ile hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca Yayımı Gerçekleştirilen Yayınlar

-Kerbela Mersiyeleri Kitabı

-1. Uluslararası Dersim Sempozyumu

-Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı Kitabı

-Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

-Leksikon Zazaca Sözlük