2024 Yılı 2.Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 03 Haziran 2024 Tarihinde Başlayacaktır

    

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine yapılacak olan;

* Bireysel Araştırma Projesi

* Grup Araştırma Projesi

* Katılımlı Araştırma Projesi

* Lisansüstü Tez Projeleri

- Doktora Projesi

- YüksekLisansProjesi

* Güdümlü Araştırma Projesi

* Al yapı Projesi

* Destek Projesi

* Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi

* Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi

başvuruları 03 Haziran 2024 tarihi itibari ile başlayacak olup, 03 Temmuz 2024 tarihin de sona erecektir.

Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen “Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” kapsamında yapılacaktır. Proje başvuruları, bap.munzur.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru, için gerekli tüm form ve belgeler (Otomasyon sisteminde belirtilen) sisteme yüklenip birer çıktısı onaylı olarak BAP birimine teslim edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için indir butonunu tıklayınız.İndir