Norm Kadro Planlaması

    

02.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Üniversitemiz Senatosunun 27.12.2019 tarihli ve 2019-2020/09-02 sayılı kararı ile Üniversitemiz akademik birim/bölümlerince yapılan 2020 yılı norm kadro çalışması için indir butonunu tıklayınız. 

İndir