Merkez ve İlçelerde Bulunan Binalarda Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi


Pertek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dönüşümü Yapım İşi

Peyzaj Alanlarının Sulamasında Kullanılmak Üzere Su Temin Hatlarının Yapılması Yapım İşi

Elektrik Dağıtım Ana Hattının Yer Değiştirilmesi Yapım İşi

Aktuluk Kampüs Alanı İçerisinde İki Adet Kantin-Kafeterya Yapılması Yapım İşi