Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek 27 Nisan Tarihine Kadar Devam Edecek Türkiye’de Atıksu Yönetim Çalıştayı’na Katılıyor

Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ubeyde İpek Antalya'da 25 Nisan tarihinde başlayan ve 27 Nisan tarihine kadar sürecek olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı’na katılmaktadır.

Atıksu yönetim stratejileri ve teknolojik gelişmelerin tartışılacağı bir platform oluşturulmayı amaçlayan Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı bünyesinde düzenlenecek oturumlarda, atıksu arıtımında yeni teknolojiler, sanayide atıksu yönetimi, arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve finansman yönetimi ve atık su yönetiminde AB uyum süreci konuları ele alınacak.

Ev sahipliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalıştay, Avrupa Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, özel sektör, 44 il ve ilçe belediyesi, İller Bankası, TÜBİTAK, TOBB, TMMOB, TÜSİAD gibi kurum ve kuruluşun 300'ü aşkın temsilcisini bir araya getiriyor.

Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nın son gününde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğü 30 projeden biri olan Manavgat İçme Suyu Temini Projesi'ne bir saha ziyareti gerçekleştirilecek.