Kongrenin Amacı

KAYFOR AMACI VE TARİHÇESİ

 

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) kamu yönetimi akademisyenlerini ve uygulayıcılarını bir araya getirerek birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına olanak sağlayan, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden biridir.

KAYFOR, 2003 yılında Mersin Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanları ve temsilcilerinin katıldığı çalıştay şeklinde düzenlenen bu ilk etkinliğin, belirlenen ana temalar çerçevesinde her yıl geleneksel olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2004 yılında ikinci kez Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KAYFOR’da akademik bildiriler sunulmaya başlanmış ve KAYFOR bilimsel bir toplantı niteliğini kazanmıştır. Devam eden yıllarda sırasıyla; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, TODAİE, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen KAYFOR iki kez de Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere yurt dışında düzenlenmiştir. KAYFOR 2024 yılında Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. 2024 yılında 24.si düzenlenecek olan KAYFOR 24'ün amacı Kamu Yönetimi Disiplini ve Kamu Yönetimi Teşkilatı konusunda siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda tüm temel dinamiklerini belirleyen yeni sorunları ve tartışma alanlarını, bunların kamu yönetimine ve kamu politikalarına doğrudan ve dolaylı etkilerini, politika üretme süreçlerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal yapıları ve bu yapıların kamu yönetimine getirdiği yeni yaklaşımları tartışmaya zemin oluşturmaktır.