Yayın İmkanları

KAYFOR 24 YAYIN İMKÂNLARI

Kongreye gönderilen, hakem süreçleri tamamlanan ve sözlü olarak sunulan bildirilerin bildiri özetleri bildiri özetleri NOBEL YAYINEVİ (Uluslararası Yayınevi) tarafından bildiri kitapçığı olarak yayımlanacaktır.

Ayrıca tam metin gönderen katılımcıların tam metinleri:

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd/writing-rules  adresi ziyaret edilebilir.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/writing-rules   adresi ziyaret edilebilir.

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/writing-rules   adresi ziyaret edilebilir.

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için  https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaytek  adresi ziyaret edilebilir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad  adresi ziyaret edilebilir. 

Kırıkkale Üniversitesi Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir  adresi ziyaret edilebilir.          

Kent Akademisi Dergisinde (Tr Dizinli) hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent adresi ziyaret edilebilir. 

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/mana

Uluslararası Akademik Birikim Dergisinde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Kayfor24 için dergi yayın ücreti talep etmeyecektir. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/index adresi ziyaret edilebilir.

              Kayfor24 bildiri özetleri kitapçığı Nobel Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.
Aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz

PDF haline erişmek için tıklayınız.