Yazım Kuralları, Bildiri ve Sunum Standartları

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIM ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ


YAZIM KURALLARI, BİLDİRİ VE SUNUM STANDARTLARI

1. KAYFOR’un dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. KAYFOR’da sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış ve bir başka etkinlikte sunulmamış olması gerekir.

3. KAYFOR etkinliğinde sunulacak bildirilerle ilgili özetler, Times New Roman, 12 Punto, 1.5 Aralık, sola ve sağa yaslı olacak şekilde 750-900 kelime aralığında “genişletilmiş özet” şeklinde olmalıdır. Ayrıca, Türkçe bildiriler için 200-250 kelimelik kısa bir İngilizce bir özet, İngilizce bildiriler için 200-250 kelimelik kısa bir Türkçe bir özet gönderilecektir. Ayrıca, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

4. “Genişletilmiş Özet” metinler benzerlik programına sokulacaktır ve %15’in üzerinde benzerlik çıkan metinler uygun kabul edilmeyecektir.

5. Tamamlanmamış (araştırma veya derleme) çalışmalar uygun değildir.

6. Bir katılımcının tek başına veya ortak yazarlı en fazla 2 bildiri sunma hakkı vardır. Bu kuralın dışındaki bildiriler reddedilecektir.

7. Sunumlar düzenleyici kurum tarafından etkinlik için tasarlanan sunu şablonuna yerleştirilecektir.

8. Bildiri sunumlarının düz yazıdan ziyade görsel unsurları kullanmasına dikkat edilmelidir. Okunması güç yazı ve tablolar sıkıştırılarak sunuma konulmamalıdır.

9. KAYFOR’da yapılacak sunumlarda en fazla 15 slayt kullanılmalıdır. Sunumlar oturum başkanı tarafından belirtilen süre içerisinde tamamlanmalıdır.

10. Sunumlar etkinlikten en az 10 gün önce etkinliği düzenleyen kuruma gönderilecek ve görsel değerlendirme yapılarak, gerektiğinde sunumların iyileştirilmesi yönünde tavsiyeler yapılacaktır.

11. Burada belirtilen şartlara uymayan bildiriler hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilecektir. Hakem değerlendirmesi sırasında da belirtilen şartlara uymadığı belirlenen bildiriler reddedilecektir.

12. Bildiriler belirlenen bildiri formatı yazım ve atıf standartları ve ekteki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.

13. Bildiriler Bilim ve Hakem Kurulunda yer alan en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerden ikisinin olumlu karar verdiği bildiriler kabul edilecektir. Hakemlerden ikisinin de red kararı verdiği bildiriler reddedilecek olup hakemlerden birinin olumsuz rapor verdiği bildiriler üçüncü hakeme gönderilecek ve üçüncü hakemin kararına göre nihai karar Düzenleme Kurulu tarafından verilecektir.