REKTÖR DANIŞMANLARI


Doç.Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM
 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
(Teknoloji Transfer Ofisi, Kalite Koordinatörlüğü ve Bologna Koordinatörlüğü)