BİLGİ / BELGE

Bina Bilgisi 4. hafta Ders Notu
* Staj Sunumları | İndir
* Ders Telafi Formu | İndir
* Disiplin Soruşturması İzni | İndir
* Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi | İndir
* Yaz Okulu Dilekçe Örneği | İndir
* Staj İşlemleri (Firmadan Gelecek Kabul Yazısı) | İndir
* Staj Formu (Firmaya Verilecek Dilekçe) | İndir
* Bitirme tezi yazım klavuzu ve formatı | İndir
* Staj Başvurusu Hakkında (Firmadan gelecek kabul dilekçesi) | İndir
* Staj Başvurusu Hakkında (Staj Başvuru dilekçesi) | İndir
* İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Defteri | İndir
Teknik Resim Dersi 6. Hafta Ders Notu