Akademik Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdem IŞIK Başkan
Doç. Dr. Gülben TORĞUT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Berna KOÇAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aygün KILIÇ Üye
Öğr. Gör. Seher Meral ÇEVİREN Üye