PERSONEL BİLGİ / BELGE

* Bölüm Kurulu Kararı | İndir
* TMYO Yurtdışı-Yurtiçi Akademik Görevlendirme Senato Kararı | İndir
* TMYO Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirmelerde Yapılacak Adımlar | İndir
* TMYO Yurtdışı-Yurtiçi Akademik Görevlendirmelerde Kullanılacak Başvuru Dilekçe Örneği | İndir
* Ek Ders Hazırlama Formu(MERKEZ) | İndir
* Ek Ders Hazırlama Formu(FARKLI BİRİMLER) | İndir