İŞ AKIŞ ŞEMALARI

* Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması | İndir
* Taşınır Mal Sayımı ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması | İndir
* Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması | İndir
* Satın Alma Birimi Sarf Malzeme İş Akış Şeması | İndir
* Mal Teslim Alma İş Akış Şeması | İndir
* Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması | İndir
* Evrak Akış Süreci | İndir