MİSYON - VİZYON

1. Misyon

Saygın ve lider meslek yüksekokulu misyonuyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektir.


2.Vizyon

Teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere uyum sağlayabilecek bilinçli bireyler yetiştirmek, bölgemizin kaliteli nitelikli eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider meslek yüksekokulu misyonumuzu sürdürmektir.