GÖREV TANIMLARI

* Meslek Yüksekolulu Müdürü Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekolulu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı | İndir
* Bölüm/Program Başkanı Görev Tanımı | İndir
* Öğretim Üyeleri Görev Tanımı | İndir
* Öğretim Görevlileri Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekolulu Sekreteri Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Memuru Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Satın Alma Memuru Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Hizmetli Görev Tanımı | İndir