BİLGİ / BELGE

* 2020-2024 Munzur Üniversitesi Stratejik Planı İndir
* 2018 Yılı idare Faaliyet Raporu İndir
* 2017 Yılı idare Faaliyet Raporu İndir
* 2016 idare Faaliyet Raporu İndir
* 2017 Yılı Performans Programı İndir
* 2016 Yılı Performans Programı İndir
* 2015 idare Faaliyet Raporu İndir
* 2014 idare Faaliyet Raporu İndir
* Onuncu Kalkınma Planı İndir
* 2022 Yılı Munzur Üniversitesi Temel Mali Tablolar | İndir
* Misyon ve Vizyon | İndir
* Ön Mali Kontrol | İndir
* MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI TEMEL MALİ TABLOLAR | İndir
* 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU | İndir
* Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Teşkilat Şeması | İndir
* Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu | İndir
* Strateji Plan Değerlendirme Raporu 2013-2017 | İndir
* Stratejik Plan Genelgesi | İndir
* Stratejik Plan Yönetmenliği | İndir
* Üniversiteler İçin Stratejik Plan Rehberi | İndir
* Orta Vadeli Program (2017-2019) | İndir
* 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | İndir
* Munzur Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu | İndir
* 2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Haziran 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mayıs 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Bütçe Hazırlık Genel Yazı | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Nisan 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mart 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Şubat 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ocak 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır | İndir
* 2016 Yılı Mali Bilgiler Tablosu | İndir
* 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu | İndir
* Elektronik Ortamda Düzenlenen Fatura Yerine Geçen Uçak Biletleri (E-Bilet) | İndir
* Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu | İndir
* Harcama yetkilisi girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu | İndir
* Ek Ders Sınav Ücretleri Esas ve Usulleri1 | İndir