MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Dr. Öğr. Üyesi  Gönül ŞENER  Kurul Başkanı

 Öğr. Gör.  Handan BOYALI  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Aziz İLHAN  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Alper ASLAN  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Demet DEMİRALP ŞENOL  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Seda GÜNDÜZALP  Üye