MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Alper ASLAN  Yönetim Kurulu Başkanı

 Öğr. Gör.  Alperen ÖBEK  Üye

 Öğr. Gör.  Tümer CANPOLAT  Üye

 Öğr. Gör.  Mehmet Veysel ÇİÇEK  Üye

 Öğr. Gör.  Muhammed DEMİR  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Didem KARAKAYA CİRİT  Üye

 Yüksekokul Sekreteri  Mehmet PARILDAY  Raportör