GÖREV TANIMLARI

* Meslek Yüksekokulu Müdürü Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Meslek Yüksekokulu Sekreteri Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Bölüm Başkanı Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Meslek Yüksekokulu Kurulu Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Meslek Yüksekokulu İdari Birimler Şefi Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Bilgisayar İşletmeni Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Bölüm Sekreteri Görev ve Sorumlulukları | İndir
* İdari Birimler Taşınır Kayıt Yetkilisi | İndir
* İdari Birimler Taşınır Kontrol Yetkilisi | İndir
* Güvenlik Görevlisi Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Sürekli İşçi (Kaloriferci) Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Sürekli İşçi (Temizlik ve Bakım Sorumlusu) Görev ve Sorumlulukları | İndir
* Kısmi Zamanlı Öğrenci Görev ve Sorumlulukları | İndir