PERSONEL FORMLARI

* Aile Durum Bildirim Formu | İndir
* Aile Yardım Bildirim Formu | İndir
* Analık İzin Formu | İndir
* Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu | İndir
* Ders Telafi Formu | İndir
* Doğum İzin Dilekçesi | İndir
* Görev Yeri Belgesi Talep Formu | İndir
* Görevden Ayrılma İstifa Talep Formu | İndir
* Hizmet Birleştirme Talep Formu | İndir
* Kısa Süreli Saatlik İzin Formu | İndir
* Mal Bildirim Beyannamesi | İndir
* Not Düzelteme Dilekçesi | İndir
* Öğrenim Değerlendirme Talep Formu | İndir
* Öğretim Görevlisi Başvuru Formu | İndir
* Öğretim Üyesi Başvuru Formu | İndir
* Personel İlişik Kesme Belgesi | İndir
* Personel Kimlik İstek Formu | İndir
* Personel Nakil Bildirimi | İndir
* Yöksis Şifre Talep Formu | İndir
* Yurt Dışı İzin Talep Formu | İndir
* Aday Memur Staj Değerlendirme Formu | İndir
* Aylıksız İzin Erken Dönüş Formu | İndir
* Emeklilik Talep Dilekçesi | İndir
* Görev Belgesi Talep Formu | İndir
* Hizmet Belgesi Talep Formu | İndir
* Saklanmasında Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi Fomru | İndir
* Toplantı Gündem Karar Katılım Tutanağı | İndir
* Toplantı Karar Tutanağı | İndir
* Toplantı KatılımTutanağı | İndir
* Uyum Eğitimi Katılım Formu | İndir
* Elektronik Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu | İndir
* Sürekli Görev Yolluğu Talep Dilekçesi | İndir
* Geçici Doçentlik Belgesi için Kurum Belgesi Talep Formu | İndir