İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

* Doktor Öğretim Üyesi İşe Alımı İşlemleri Akış Şeması | İndir
* Görev Süresi Uzatma Akış Şeması | İndir
* İdari Personel Emeklilik İstifa ve Kurumlar Arası Nakil İşlemleri Akış Şeması | İndir
* Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması | İndir
* Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması | İndir
* Mazeret Sınavı İş Akış Şeması | İndir
* Doğrudan Temin İş Akış Şeması | İndir
* Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesi İş Akış Şeması | İndir
* Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması | İndir
* Taşınır ve Devir İşlemleri (Muhasebe) İş Akış Şeması | İndir
* Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İş Akış Şeması | İndir
* Sağlık Raporu İş Akış Şeması | İndir