HAKKIMIZDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile İlgili Makamların uygun bulması neticesinde, Tunceli İlimiz Çemişgezek İlçesinde “ Çemişgezek Meslek Yüksekokulu” adıyla bir Yüksekokulun kurulması, 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanun’un 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun bulunmuştur.

MİSYONUMUZ

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışma yapabilecek nitelikte, bilgi, beceri ve donanıma sahip, bilimsel gelişmelere açık, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, meslek etiği, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı meslek elemanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmaktır.