Lisansüstü Program Öğrencilerinin Kayıt Dondurma İşlemleri Hakkında

    

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yürütülmemesi ve imkânlar dahilinde yalnızca uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemleri ile yürütülmesi kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitimi sürdürme imkânlarının bulunmaması durumuna istinaden 31/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararları ile yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere Enstitümüz Anabilim Dallarına kayıtlı lisansüstü program öğrencilerinin azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaksızın kayıt dondurma taleplerinde bulunabilme durumu göz önünde bulundurularak 07/04/2020 tarihli ve 2019-2020/26 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı gereği DİLEKÇE-06a- Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi'ni;

a) ders aşamasında olan öğrenciler danışman imzası bulunmasına gerek olmaksızın,

b) tez aşamasında bulunan ve/veya tezsiz yüksek lisans programında yalnızca Dönem Projesi Sunumu yapması gereken öğrenciler ise danışman imzası ile birlikte olacak şekilde eksiksiz doldurmak koşulu ile 30/04/2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar enstitu@munzur.edu.tr adresine göndererek kayıt dondurma işlemini gerçekleştirebilecektir.

Belirtilen kapsamda kayıt dondurma işlemleri için ilgili öğrencilerin önceki eğitimöğretim yarıyıllarında kayıt dondurma işlemi gerçekleştirmiş olmaları söz konusu kayıt dondurma işlemine engel teşkil etmeyecek olup kayıt dondurma süresi azami eğitim-öğretim süresine dahil edilmeyecektir.

İlgili öğrencilere duyurulur.

DİLEKÇE-06a- Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi için indir butonunu tıklayınız.