Öğrencilere Verilen Online Destekler


Öğretim elemanları ve öğrencilere destek vermek amacıyla uzem@munzur.edu.tr adresine gönderilen tüm soru ve destek taleplerinin tamamına açıklayıcı geri bildirimler sunulmuştur.

Öğrenciler ile daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla bölümlerimizin öğrenci temsilcileri ile Whatsapp destek grubu oluşturulmuştur.

Öğrenciler için de M-Education sisteminin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme videoları çekilerek, açıklayıcı kullanım dokümanları hazırlanmış ve ilgililer ile paylaşılmıştır.

Öğrencilere ücretsiz internet erişiminin sağlanması ve farklı uzaktan eğitim platformlarındaki derslere erişimlerine olanak verilmesi için birim koordinatörleri, bilgi işlem ve birim sekreterlikleri arasında koordinasyon sağlanarak gerekli bilgilerin oluşturulması sağlanmıştır  2019 Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yazılım Geliştirme Birimi