Senkron ve Asenkron Uygulamalar


- Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm teorik dersler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

- M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle), 5 TeraByte harddisk, 64 GigaByte RAM miktarı ve 8 çekirdek işlemciye sahip sunucu üzerine kurulmuştur. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet ya da cep telefonları kullanılarak sisteme giriş yapılabilmekte, dersler izlenebilmekte ve sınav dokümanları sisteme yüklenebilmektedir.

- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için açılan derslerin bilgilerinin ve derslerden sorumlu öğretim elemanlarının tamamının M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde tanımlamaları yapılmıştır.

- Üniversitemiz Öğrenme Yönetim Sistemine kayıtlı 4119 kullanıcı bulunmaktadır. 621 ön lisans, 790 lisans ve 177 yüksek lisans olmak üzere toplamda 1588 adet aktif ders bulunmaktadır. Her derse ait eğitmenler tarafından haftalık olarak yüklenilen videolara, dokümanlara erişebilmektedir.

- Öğrencilerimizin, kullanıcı adı ve şifre kullanarak M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine giriş yapabilmeleri sağlanmıştır. Öğrenciler, sisteme kaydolarak ve/veya eğitmenlerin paylaştığı erişim kodlarıyla ders içeriklerine erişebilmektedirler.

- Bahar dönemi için açılan dersler sorumlu öğretim elemanları tarafından asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmektedir. Her bir hafta için ders ile ilgili eğitsel içerikler (video ders kaydı, sunum, ders notu, okuma materyali, ödev vb. materyal paylaşımı) dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine düzenli olarak yüklenmektedir. Öğretim elemanı tarafından gerekli görüldüğü durumlarda interaktif canlı ders (sanal sınıf) de yapılmaktadır. Mevcut teknik altyapı ile üniversitemiz tarafından kullanılan M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine canlı ders platformu (BigBlueButton) da kurularak senkron (eş zamanlı) ders yürütmek mümkün hale getirilmiştir. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet ya da cep telefonları kullanılarak canlı ders sistemine bağlanılabilmekte ve dersler izlenebilmekte olup canlı soru sorulabilmektedir. Ayrıca canlı dersler otomatik olarak kayıt alına alınarak, öğrenme yönetim sistemine eklenmekte ve böylece öğrenciler dersi kaçırsalar bile tekrarını izleyebilmektedirler.

- Bazı öğretim elemanlarımız, başta lisansüstü dersler olmak üzere derslerini farklı uzaktan eğitim platformları üzerinden (Skype, Google Meet, Hangouts, Zoom vb.) de senkron (eşzamanlı) olarak işlemektedirler. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın eşzamanlı yapılan bu derslerin videolarının kaydedilerek video linkleri M-Education Öğrenme Yönetim Sisteminde paylaşılmaktadır. Canlı ders yöntemi gerçekleştirildiğinde de öğrencilerimize ders ile ilgili materyaller muhakkak sunulmaktadır.

- Öğrencilerimizin internet erişimi ve canlı ders için anlık hazır bulunabilme durumlarında oluşabilecek sıkıntılardan dolayı eğitmenlerimiz hazırladıkları videoları sisteme yükleyerek öğrencilerimizin hizmetine sunma yolunu ağırlıklı olarak tercih etmektedirler.

- M-Education Öğrenme Yönetim Sisteminde her ders için öğrencilerin toplu olarak soru-cevap etkinliği yapabileceği mesajlaşma uygulaması mevcuttur. Öğrenciler dönem boyunca tartışma vb. etkinlikler yapabileceği forum uygulaması ile birbirleri arasında yeni konular tartışabilmekte ya da var olan konular üzerinde paylaşım yapabilmektedirler. Sistemde ders, konu, sınav vb. etkinlikler ile ilgili anket uygulaması da mevcuttur. Bunların dışında, ders verimliliğini arttırabilecek tercihe dayalı diğer hizmetlerde sistemimizde bulunmaktadır.

- Uygulamalı eğitim gören öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve mezuniyet durumunda olan öğrencilerin sene kaybına uğramamaları için 2019-2020 bahar döneminde eksik kalan uygulama eğitimi ve süresini, uzaktan öğretim yöntemiyle “ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler” şeklinde yapabilmesine olanak tanınmıştır. Derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen uygulamalı kısımları (laboratuvar gibi) için ise her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim (yaz öğretimi), COVID-19 salgını süreci takip edilerek ileriki tarihlerde yapılabilmesi planlanmaktadır.

- M-Education sistemi üzerinde gerekli altyapı oluşturularak Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmalarının, "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunun sağlanması kaydıyla dijital ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.