Öğretim Elemanlarına Verilen Online Destekler


Öğretim elemanları ve öğrencilere destek vermek amacıyla uzem@munzur.edu.tr adresine gönderilen tüm soru ve destek taleplerinin tamamına açıklayıcı geri bildirimler sunulmuştur.

Sisteme ödev, video veya canlı ders eklemek için takip edilmesi gereken adımlarla ilgili rehberler hazırlanmıştır.

Derslerin yürütülmesi açısından yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırmak üzere, üniversitemiz bünyesinde bulunan sekiz fakülte, üç meslek yüksekokulu ve bir enstitü için eğitim-öğretimden sorumlu on iki koordinatör görevlendirilmiştir. Koordinatörler sistem üzerinden derslere ait materyallerin zamanında yüklenip yüklenmediğini kontrol etmekle, öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan öğretim süreciyle ilgili yaşayabilecekleri sorunların çözülmesini koordine etmekle yetkilendirilmiştir.


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından birçok veri tabanı, intihal programı ve online dergi erişimi sağlanmıştır.2019 Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yazılım Geliştirme Birimi