2019-2020 Yılı Bahar Dönemi Sınavları Hakkında

    

Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler;

Dünya genelinde etkisi süren Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, üniversitemizin uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarında yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

1. Ara Sınavlar M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 14 Nisan 2020 ile 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Ara Sınavlar, ilgili programın öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde “ödev” (performans veya proje ödevi) formatında gerçekleştirilecektir.

3. Ara sınav olarak istenilen ödevler, 9. Haftaya kadar olan yüz yüze ve uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen dersler kapsamında olacaktır.

4. Ödev etkinlikleri, dersin öğretim elemanı tarafından 14-19 Nisan 2020 tarihleri arasında sisteme yüklenecektir.

5. Öğretim elemanları, M-Education Öğrenme Yönetim Sisteminde derslerinin 10. Haftasına ders içeriklerinin yanı sıra ara sınav olarak “ödev” ekleyeceklerdir*.

6. Dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav olarak istenen ödev sisteme eklenirken ödev ile ilgili gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilere duyurulacaktır.

7. Sınavlar, Akademik birimler tarafından da öğrencilere ayrıca duyurulacaktır.

8. Öğrenciler, ara sınav olarak ödevlerini 08 Mayıs 2020 23.59’a kadar M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine yükleyeceklerdir*. Ödevlerini yüklemeyen öğrenciler ara sınava girmedi sayılacaktır.

9. Genel ve Bütünleme sınav tarihleri pandeminin seyrine göre belirlenecektir.

10. Sorularınız için MUZEM (uzem@munzur.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlığınızı önemsediğimizi belirterek bu pandemi döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.

* Öğretim elemanları ve öğrenciler için ödev ekleme ve yükleme rehberi M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi ana sayfasında mevcuttur.