Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (2019-2020 Bahar Yarıyılı) Seminer/Dönem Projesi ve Tez Savunma Sınavları Hakkında

    

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını nedeniyle;

Seminer/Dönem Projesi Sınavlarının 19/06/2020 tarihine kadar,

Tez Savunma Sınavlarının ise 30/06/2020 tarihine kadar yüz yüze gerçekleştirilmemesi uygun görülmüş olup ilgili duruma istinaden 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen Seminer/Dönem Projesi ve Tez Savunma Sınavlarının çevrimiçi (online) yürütülebilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.