Pandemi Sürecinde Staj Ve Uzaktan Eğitim İle Verilemeyen Uygulamalı Dersler İçin Uygulanacak Esaslar

    

COVİD-19 (Pandemi) nedeni ile Staj ve Uygulamalı dersler ile ilgili Senatomuz tarafından alınan kararlar şu şekildedir:

1-Üniversitemiz öğrencilerinden staj yapacak olanlar staj başvuru işlemlerini elektronik ortamdan da yapabileceklerdir.


2-Mevcut programında staj döneminde olan öğrencilerden 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde stajını yapmak isteyen öğrenciler

a. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler.

b. Stajlarını pandeminin sona ermesinden sonraki bir tarihte yapabilirler

c. Pandemi süreci uzayıp staj yeri bulamayan öğrenciler için öğrenci stajları dönem içerisinde ödevlendirme veya projelendirme şeklinde tamamlatılacaktır.


3-2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle staj haricindeki tüm mezuniyet şartlarını sağlayan mezuniyet durumundaki öğrenciler

a. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler.

b. Yaz stajlarını ödevlendirme veya projelendirme şeklinde yapabilirler.


4-13.3.2020 tarihinden önce staja başlamış ve pandemi dönemi ile birlikte stajını tamamlayamamış öğrencilerin stajları ödevlendirme veya projelendirme şeklinde tamamlatılacaktır.


5-Üniversitemizde Uygulama saati olup, uzaktan eğitim sistemiyle verilmeyen derslerin uygulamaları 15-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.