Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru


ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında  Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak gerçekleşmiş, 2014-2020 yılları arasında ise Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği olarak devam edecektir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0? hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinin her birinde toplamda 12 ayı geçmemek koşuluyla, birden fazla sayıda hareketlilikten faydalanabilirler. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
Erasmus+ Programına Nasıl Başvurulur?

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekir.
2. Öğrencinin akademik not ortalamasının (genel not ortalaması) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması gerekir.
3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması gerekir. (Avrupa Komisyonu’nun AKTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)
4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.
Başvuruda bulunan öğrencilerin, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Akademik başarı düzeyi (%50): Öğrencinin başvuru tarihlerinde Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olduğu Genel Not Ortalamasının 100 puan üzerinden %50’si. (Yök’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre belirlenecektir.)
2. Dil seviyesi (% 50): İlgili bölümler tarafından yapılan yabancı dil sınav puanın 100 puan üzerinden %50’si.
3. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan engelli öğrencilerin (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 10 puan eklenecektir
4.  Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 15 puan eklenecektir
5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin toplam puanına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.) 
6. Daha önce Erasmus+ Programı’ndan faydalanmış (hibeli veya hibesiz) olan adaylardan toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
7. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.           
8. Hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış olan öğrencinin mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) hakkından feragat etmesi durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
9. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için hareketlilikle ilgili olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere ve dil kurslarına mazeretsiz katılmaması durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.
10. Dil sınavına gireceğini beyan edip mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) sınava girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.
Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aşağıda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100€ ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Koordinatörlüğümüze başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.
Tüm değerlendirmeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınladığı ilgili döneme ait Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda yer alan kurallara göre yapılmaktadır.