Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Dr. Öğrt. Üyesi
Ad-Soyad: Serkan GÜNDOĞDU
E-Posta: sgundogdu@munzur.edu.tr Koordinatör  
Telefon: 428 213 17 94
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Memur
Ad-Soyad: Dilek SAKARYA USTA
E-Posta: dilekusta@munzur.edu.tr Koordinatör Yardımcısı  
Telefon: 4282131794/2483
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Öğrt. Gör.
Ad-Soyad: Çilem KAYA DANIŞMAZ
E-Posta: ckaya@munzur.edu.tr Koordinatör Yardımcısı  
Telefon: 428 213 17 94
Web: www.munzur.edu.tr